Algemene voorwaarden

 

Paardencoachalmere is een coachpraktijk voor volwassenen, waarbij een paard of pony wordt ingezet als hulpmiddel.

Paardencoachalmere is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51000873. Paardencoach Almere, is onderdeel van Inner-Balance.eu

 

1. Aanmelding: vindt plaats via de telefoon of mail. Via de mail wordt u een intakeformulier toegestuurd welke u thuis rustig in mag vullen en daarna kunt retourneren. Naar aanleiding van intakeformulier wordt het doel/doelen voor de coaching vastgesteld.

2. Coachtraject: het is van te voren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Ik ga uit van het principe: zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is! De praktijk laat zien, dat minimaal twee sessies nodig zijn om resultaten te behalen. Het bereiken van het door cliënt beoogde doel valt niet te garanderen. Bij twijfel over effectiviteit worden mogelijkheden voor eventuele verwijzing besproken. Voor een optimaal proces is het van belang dat de coach in het bezit is van relevante informatie. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van deze informatie ligt bij de cliënt. 

3. Evaluatie: na iedere sessie evalueren we even kort met elkaar en wordt in overleg afgesproken of er een vervolg afspraak nodig is.

4. Tarieven: Deze kunt u vinden onder het “kopje”: tarieven.

5. Betaling: u ontvangt na iedere sessie een factuur per e-mail. Deze factuur wordt binnen 14 dagen voldaan, conform voorwaarden op de factuur. De factuur voor een traject wordt verstuurd na de tweede sessie. Deze trajectfactuur mag u ook in twee gedeeltes betalen. Dan wordt de factuur verstuurd na de eerste en laatste sessie.
Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurd, heeft de coach het recht de coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wanbetaling schakelt de coach de hulp van een incasso bureau in, op basis van “no cure-no pay”.

6. Afmelding of ziekte: bij verhindering moet de gemaakte afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmelden kan per mail of telefoon/whatsApp.  In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering op de dag van de afspraak, zal de  gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij plotselinge ziekte is overleg mogelijk. Wanneer u mij niet treft, dan graag de voicemail inspreken of een bericht sturen via sms/whatsApp

7. Klachten: ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij Paardencoachalmere,  kan het voorkomen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent met de coaching. U kunt dit te allen tijde bespreken en samen proberen we een oplossing te vinden.

8. Privacy: de coach heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessie. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld een arts, school of andere betrokken hulpverlening wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers of bij een volwassen cliënt aan de cliënt zelf.

9. Locatie: de coachlocatie bevindt zich op privé terrein.. De coachlocatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met Paardencoachalmere via het daarvoor bestemde mailadres of telefoonnummer. Deze kunt u vinden onder het “kopje” Contact op deze site. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar zich te begeven op dit priveterrein.

10. Op locatie: Paardencoach-almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. schade coachee of derden en goederen van coachee of derden. De coachee zorgt voor een gezond paard/pony. Een nette, veilige, rustige en paard vriendelijke omgeving om te kunnen coachen.